DISKURZ

by Vidimvas

Diskurz je zelo kompleksna stvar. Humanisti in družboslovci to vemo.

Ko sem na faksu prvič slišala za besedo diskurz, si nisem znala prav dobro predstavljati, kaj to je. Potem pa je profesor razložil: če govorimo o diskurzu nafta, potem je vse, kar je bilo napisano in povedano o nafti diskurz nafta. Torej, vse kar je o eni temi napisano in povedano, je diskurz o tej temi. Seveda potem bereš Foucaulta in druge filozofe/sociologe in se ta pojem razširi in zakompleksa, ampak za potrebe danjašnjega povsta zadostuje ta enostavnejša razlaga, še posebej, ker bo današnjni povst bolj praktičen, ne toliko teoretski.

Moj diskurz je vse, kar sem kadarkoli napisala in povedala. In, kar je povedano in zapisano o meni. Diskurz Velikega oraklja je vse, kar je povedal in napisal on. In, kar je povedano in zapisano o njem. Diskurz feminizma je vse, kar je bilo napisano in govorjeno o feminizmu in s strani feminizma. Meni posebej pomembno pri diskurzu pa je njegov način oz. po domače povedano, usmerjenost. Diskurz usmerjen na izključevanje ali na vključevanje. Diskurz, ki sprejema ali diskurz, ki izključuje.

Poglejte torej svoj diskurz. Vse, kar ste kadarkoli napisali in rekli in kar je bilo rečeno in napisano o vas. Je izključujoč? Je razumevajoč? Je naperjen v uničevanje ali pa poskuša razumeti, čeprav se ne strinja?

Vidi drug diskurz v lastnem diskurzu in prepozna svoj diskurz v diskurzu drugih?

Najbrž je brezveze razlagati o tem, da sem na splošno zelo razočarana nad diskurzom tam zunaj. Nihče nikogar ne vidi in kar je še huje, nihče nikogar noče videti.

Šefica, še depresivna?

Advertisements