ANNOYED

by Vidimvas

I am annoyed.

Annoyed by the old, by the stale, by the seen, by the known, by the heard, by the learned.

It is time for new, for fresh, for the unseen, for the unknown, for the unheard, it is time to unlearn.

Te reči se nabirajo v meni, kot se na polici vedno znova nabere prah, ne glede na moje poskuse, da bi ga zavedno izničila. Nabere se potiho in počasi preobrazi, tisto, kar sem bila v nekaj, kar ne poznam še. Takrat se zavem, da sem predolgo že na istem mestu, da sem ostala, da se ne premikam več. Postanem melanholična in postana, postanem nemirna. I need to move, to change.

To kar sem si zastavila, da bodo moja načela, je potrebno pozabiti in spremeniti, to kar me je vodilo do sedaj, je potrebno spremeniti in prilagoditi, to kar sem poznala kot jaz, je potrebno predrugačiti.

To kar vidim v sebi, se je spremenilo in zato ne vidim več drugih. Ko bom videla sebe, bom videla druge v sebi.

Advertisements